YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    







ABD FETHULLAH GÜLEN ÖRGÜTÜNDEN VAZ GEÇER Mİ?
/**/ Yazar: HAMİT SERBEST | Tarih: 29/07/2016 | Saat: 21:36

15 Temmuz darbe girişiminin ardından artık kesin olarak “FETHULLAH GÜLEN ÖRGÜTܔnün bir ABD projesi olduğu anlaşılmıştır. Örgütün kimliği altında, ABD Müslüman nüfus bulunan ülkelerin neredeyse tümünde rahatça faaliyet göstermiştir.

ABD, örgüte çok ciddi yatırım yapmış ve Gülen’i küresel bir İslami lider olarak parlatmıştır. Bu amaçla, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki prestijli üniversitelerinin ev sahipliğinde bilimsel toplantılar düzenletmiştir. Düzenletmiştir diyorum çünkü, aşağıda göreceğiniz üniversitelerde kongre yapmak devlet desteği olmadan yapılabilecek bir iş değildir.

Internet üzerinden erişebildiğim toplantı dizisinin ilki 26-27 Nisan 2001 tarihlerinde, ABD’nin başkenti Washington şehrinin Georgetown Üniversitesinde yapılmış. Toplantının başlığı “İslam’da Modernleşme: Fethullah Gülen ve Çağdaş İslam” (Islamic Modernities: Fethullah Gülen and Contemporary Islam).

Bir sonraki toplantı 12-13 Kasım 2005’te ABD’nin Houston kentindeki Rice Üniversitesi tarafından düzenlenmiş. Toplantının adı “Çağdaş Dünyada İslam: Düşünce ve Eylemde Gülen Hareketi” (Islam in the Contemporary World: The Gülen Movement in Thought and Practice).

“Çağdaş Dünyada İslam: Düşünce ve Eylemde Gülen Hareketi” toplantıları 4-5 Mart 2006’da ABD’nin Dallas kentindeki Güney Metodist Üniversitesinde (Southern Methodist University) ve 3-5 Kasım 2006 tarihinde de ABD’nin Norman kentindeki Oklahoma Üniversitesinde tekrarlanmış.

Daha sonra, 25-27 Ekim 2007 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da; Lordlar Kamarası (House of Lords) ve Asya, Afrika, Yakın ve Orta Doğu Üniversitesi (SOAS - Higher Education Institution specialising in the study of Asia, Africa and the Near and Middle East) ile Londra Ekonomi Üniversitesi (London School Of Economics) ev sahipliğinde beşinci toplantı yapılmış. İngiltere’nin prestijli kurumları tarafından üstlenilen toplantının adı da çok iddialı seçilmiş: “Müslüman Dünyasındaki Dönüşüm: Gülen Hareketinin Katkıları” (Muslim World in Transition: Contributions of the Gülen Movement).

2007 yılının ikinci toplantısı 3 Kasım’da ABD’nin San Antonio kentinde“Çağdaş Dünyada İslam: Düşünce ve Eylemde Gülen Hareketi” (Islam in the Contemporary World: The Gülen Movement in Thought and Practice) adıyla düzenlenmiş.

Yine 2007’de Hollanda’nın Rotterdam kentinde 22-23 Kasım tarihlerinde Erasmus Üniversitesi ev sahipliğinde “Barış İçinde Birlikte Yaşamak: Fethullah Gülen’in Çağdaş Dünyadaki Barış İnisiyatifleri” (Peaceful Coexistence: Fethullah Gülen’s Initiatives for Peace in the Contemporary World)adlı toplantı yapılmış.

2008’de 13-15 Kasım tarihlerinde Amerika’nın başkentindeki Georgetown Üniversitesinin yine ev sahipliği yaptığı bir toplantı düzenlenmiş. Toplantının başlığı yine Gülen hareketini anlatıyor: “Küresel Yarış Çağında İslam: Gülen Hareketinin Alternatif Değerlendirmeleri/Görüşleri” (Islam in the Age of Global Challenges: Alternative Perspectives of the Gülen Movement).

2009 yılında peşpeşe üç kongre düzenlendiği görülüyor. İlki “Çağdaş Dünyada İslam: Düşünce ve Eylemde Gülen Hareketi” (Islam in the Contemporary World: The Gülen Movement in Thought and Practice) adıyla 6-7 Mart’a ABD’nin Baton Rouge şehrinde Louisiana Devlet Üniversitesinde yapılmış.

2009 yılının ikinci toplantısı 26-27 Mayıs’ta Almanya’nın Berlin kentinde Potsdam Universitesinde “Geleneksellik ve Modernlik Arasındaki Müslümanlar: Gülen Hareketi Kültürler Arası Köprü” (Muslims Between Tradition and Modernity – The Gülen Movement as a Bridge Between Cultures) düzenlenmiş.

Aynı yılın üçüncü toplantısı da ABD’nin Los Angeles kentinde Davidson Konferans Merkezinde 4-5 Aralık tarihlerinde “Doğu ve Batı Karşı Karşıya: Gülen Hareketi” (East and West Encounters: The Gülen Movement) konusunda yapılmış.

Internet ortamından erişebildiğim son toplantı 12 - 13 Kasım 2010 tarihlerinde ABD’denin Chicago Üniversitesi’ndeki “Gülen Hareketi Uluslar arası Konfreansı” (The International Conference on the Gülen Movement).



 

Konferans çağrısında daha fazla bilgi için www.chicagogulenconference.orgadresi verilmiş, ancak şimdi yukarıdaki tüm toplantılar gibi bunun da bağlantısı geçersiz. 

Aşağıdaki konferans programından görüleceği üzere dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerinden profesörler konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmışlardır.

1. Hizmet Hareketinin Temel Değerleri: İbadet ve Kulluk (Core Values of The Hizmet Movement: Worship & Servanthood),
Thomas Michel, Ph.D.,Georgetown University, DC, USA

2. Tövbe ve Bağışlama Hakkında Gülen’in Bakış Açısı (Gulen's Perspective on Forgivenes),
Radhi H. Al-Mabuk, Ph.D., University of Northern Iowa, IA, USA

3. Gülen’in Tasavvuf Akımında Peygamber Sevgisi (Love of The Prophet in Gulen's Sufism),
Zeki Saritoprak, Ph.D., John Carroll University, OH, USA

4. Gülen’in Yazılarında Yükümlülüklerin Güçlükleri ve Vaatleri (The Risks and Promise of "Engagement" in Gulen's Writings),
Martin Marty, Ph.D., The University of Chicago, IL, USA

5. Yönetmesi İçin Eğiticiye Yeniden Yön Vermek – İslami Kültürel Değerlerden Ödün Vermeksizin(Re-Orienting the Trainer to Navigate – Not Negotiate – Islamic Cultural Values),
Phyllis E. Bernard, J.D., Oklahoma City University School of Law, OK, USA

6. Hizmet Hareketi İşletmelerini Sosyal İş Merceğinden Anlamak (Understanding The Hizmet Movement Enterprises Through The Lens of Social Business),
Greg Barton, Ph.D., Monash University, AUSTRALIA

7. Eski Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye’nin En Etkili Üç Dini Hareketi: Halidiye, Nur ve Hizmet (The Three Most Influential Religious Movements of the Late Ottoman Empire and Modern Turkey: Halidiye, Nur, and Hizmet),
Carter Findley, Ph.D., Ohio State University, OH, USA

8. Türkiye’de Dini Özgürlüklerin, Konuşma Özgürlüğünün ve Demokrasinin Güçlendirilmesi: Fethullah Gülen’in Politik Yargılanması (Strengthening Religious Freedom, Free Speech, and Democracy in Turkey: The Political Trial of Fethullah Gulen),
James C. Harrington, J.D., University of Texas, TX, USA

9. Gülen’in Bilgi Anlayışı (Gulen's Conception of Knowledge),
Klas Grinell, Ph.D., Gothenburg University, SWEDEN

10. Hizmet Hareketinin Kutsal Alanı ve M. Fethullah Gülen’in Düşünceleri (Sacred Space in the Hizmet Movement & The Thought of M. Fethullah Gulen),
Jon Pahl, Ph.D., The Lutheran Theological Seminary at Temple University, PA, USA

11. Gülen: Çok Kültürlülük ve Farklılık Etiği (Gulen: Multiculturalism and an Ethics of Diversity),
Simon Robinson, Ph.D., Leeds Metropolitan University, UNITED KINGDOM

12. Müslüman Dünyasında Gülen’in Fikirlerinin Rolü: Küreselleşmenin Geleceği ve Demokratik Reformlar (The Role of Gulen's Ideas for The Muslim World: The Future of Globalization & Democratic Reforms),
Leonid Sykiainen, Ph.D., State Scientific University, RUSSIA

13. İtalya’daki Hizmet Hareketi: Uyum ve Ayrışma Arasında, Madena’dan Bir Vaka Çalışması (The Hizmet Movement in Italy: Between Integration and Exclusion. A Case Study from Modena),
Daniele Cantini, Ph.D., University of Modena and Reggio Emilia, ITALY

14. Diyalog Kültürünün İnşa Edilmesi: Abuja Nijerya’daki Gulen Okullarının Niteliksel İncelemesi (Building a Culture of Dialogue: A Qualitative Field Study of The Gulen-Inspired Schools in Abuja, Nigeria),
Hasan Aydin, University of Nevada, NV, USA, Susan Chandler, Ph.D., University of Nevada, NV, USA

15. Umut ve İyileşme: Fethullah Gülen’den Esinlenmiş İnsanların Hizmet Ettiği Irak Kürdistanından Hikayeler (Hope & Healing: Stories from Kurdish Iraq Where Persons Inspired by Fethullah Gulen Have Been Serving),
Martha Ann Kirk, Th.D., University of The Incarnate Word, TX, USA

Bu toplantıların bir ilginç yönü de ilki 2001 yılında düzenlenmiş olmakla birlikte 2005 yılına kadar bir etkinlik olmamıştır. 2005’ten itibaren 2006 yılında iki, 2007 yılında üç, 2008 yılında bir ve 2009 yılında da üç konferans düzenlenmiştir. Toplantıların bir çoğunun “Çağdaş Dünyada İslam” ve “Dönüşüm İçindeki Müslümanlık” gibi başlıkları olduğu ve hepsinin bu konuları Fethullah Gülen anlayışına dayandırdığı görülmektedir.

Tüm toplantıların ilginç olan bir diğer tarafı da İslam ülkelerinden katılım veya ev sahipliği olmamasıdır. Fethullah Gülen’e hristiyan aleminin ve üniversiteleri ile öğretim elemanlarının, din adamlarının bu denli ilgi göstermesini nasıl yorumlamak gerektiğinin takdiri sizlere bırakılmıştır.

Başta ABD olmak üzere batılı devletlerin tümünün destek verdiği anlaşılan bu hareketin temelinde yatanları batılı basının atladığı söylenemez.



Yukarıdaki figür tüm kiliselerde var olan Meryem Ana ve İsa’ya aittir ve Hristiyanlığın temel inancını anlatmaktadır. Bu figürde Meryem Ana yerine Obama’yı ve İsa yerine de Fethullah Gülen’i yerleştiren bu karikatür Fransa’da Paris Match dergisinde yayınlanmıştır.

Batının bildiği ve dillendirdiği bu ilişkiyi kendi hükümetimizin görmemesini anlamak çok zor. Fethullah Gülen cemaatının veya örgütünün ülkeyi getirdiği noktaya bakacak olursak ülkedeki diğer cemaatlerin ne zaman ne yapacaklarını merak etmemek elde değil.

Son olarak da başlıktaki sorumuzun cevabını verelim. Benim kanaatime göre ABD, Fethullah Gülen’den vaz geçebilir ama Fethullah Gülen Örgütünden vazgeçmek istemez. Bu denli yatırım yaptığı ve kendisi adına geliştirdiği bu çok kullanışlı aracı bırakmak istemeyecektir...

---------------------------------------------------------------------------------

"Gülen Hareketi Uluslararası Konfreansı” Programı

(The International Conference on the Gülen Movement)




[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (1) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]




 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>