YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    AK-ŞAKA

OYUMUZUN DEĞERİNİ BİLELİM, ALGI OPERASYONLARINA DİKKAT !..
/**/ Yazar: ERDAL AKALIN | Tarih: 30/04/2015 | Saat: 21:12

Oyumuzun Değerini Bilelim !..

Genel seçimler için sandığa gitmeye çok az süre kaldı.  Bazılarımız oylarını atarken hangi kıyafetleri giymenin uygun olacağını bile düşünmekte olabilirler.  Bazılarımız da oy kullanacakları sandığın hangi mekânda yer aldığını da öğrenmek telaşındadırlar.   Kararsız seçmen ise halen kararını kesinleştirmek çabasındadır!

Yerel seçimler, yıllar boyu alışageldiğimiz üzere kentimizin yönetimine aday olan kişi veya kişilerin kimlikleri üzerinde yoğunlaşırdı.  Ancak genel seçimlerde bu alışkanlığımız değişime uğramış görünüyor.  Adaylar değil, kurumlar ve ülkemizin geleceği öne çıkmıştır artık.

Özellikle ülke siyasetinin taşındığı nokta ile 17 Aralık yolsuzluk olaylarının halen anımsanmakta oluşu yanında ve stratejik yalnızlık yanılgısının su üstüne çıktığı son aylar, genel seçimleri dönüm noktası havasına sokmuş oldu.  AKP ve lideri, başkan olmak hülyası ile yolsuzlukların üzerini örtmek için sandıkla aklanmayı öne çıkarınca pazaryeri karıştı.  Muhalefet partileri ve liderleri de aksini düşününce, bu kez seçimlerin havası değişerek genel seçimler ülkenin kırılma noktasına taşınır oldu.  HDP’nin kimlik değiştirmek çabası ve barajı aşarak Meclis’e girmek heyecanı da bu seçimin bir başka rengidir!

Artık alanlarımız genel yönetime aday olanları değil, liderleri izlemek ve dinlemek üzere doluyor.  Yerel adaylar ise liderlerin şova dönüşen konuşmaları sonrası biraz da lütfen halkın karşısına çıkarılıyor.  İşin ilginç yönü ise tarafsız olması gereken Sayın Cumhurbaşkanı bir siyasi parti lideri havasından kopamayarak çeşitli fırsatlarla seçmenlerin karşısındadır. Yeni düzen böyledir artık.  Kararınızı sandıkta göstereceksiniz!

Medya grupları da kendilerince olguya renk katar oldular.  Özellikle yandaş medya grupları ile yandaşlıktan istifa eden bazı holding medya mensupları sanki saflarını koyulaştırdılar.  Dünün neo-liberal geçinen evet ama yetmez diyen gazetecileri, şimdiler de iktidara ver yansın ediyorlar.  Yandaş medya ise söylemlerini ağırlaştırarak karşılık veriyor ve olası AKP başarısı için katılım payını arttırmaya çabalıyor.  Şimdi ki söylemleri, varsa da yoksa da paralel yapının ülkemize eklemlenen olumsuzlukları üzerine kuruludur!

Bu hafta ise halkımızı yönlendirmek üzerine sanki bir kampanya başladı; “Kime oy verelim?”.  Bu olgu ise gerek HDP ve gerekse Vatan Partisi ile oluşmaya başlamıştır.

Aylar önce Milli Merkez Grubu bu yolu açmıştı.  Ülkenin içine düşürüldüğü sarmalı aşmak ve gerçek demokrasiye yönelmek için; “Atatürk’te Birleşmek ve Aslanlı Yolda Yürümek!” sloganları ile AKP dışı partiler işbirliğine davet edilmişti.  Vatan Partisi (yani o günün İP) de bu çağrıya katılmış, CHP ve MHP ile sandık ittifakı yapmak talebini kamuoyu nezdinde bizlere duyurmuştu.  MHP bu öneriye sıcak bakmayınca ve CHP de ikircikli davranınca bu proje yürümedi. 

Benzeri bir yaklaşımı, adına Birleşik Haziran Harekâtı denen yeni bir gruplaşmada izliyoruz.   Yeni çağrı ise, Misak-ı Milli İçin Birleşmek olarak özetlenebilir.  Kanımca anlaşılabilir ve ortak olunabilir bir girişimdir.

Şimdi de bu yol adına bireysel öneriler süslüyor gazeteleri ve internet dünyasını.  Sonar grubu adına da Hakan Bayrakçı, iktidar matematiği adını verdiği önerisi ile MHP ve CHP’ye yol göstermeye çalışmıştı, geçen seçimler için.  Özetle;  Milli Merkez Grubu veya günümüzün Birleşik Haziran Harekâtı benzeri bir yaklaşımı seslendirmektedir. Liderlerin o gün için sıcak bakmadığı bu olgu, kanımca bugün için de önemsenmemekle birlikte, halen geçerlidir.

AK-ŞAKA olarak önerin nedir derseniz, yukarıya yansıttığım doğrultuyu okuruma tavsiye ederim.  Ve bir de internet önerisi sayılacak fıkrayı unutmamaya çalışarak kendi oyumu kullanacağım;

“Seçim etkinliği adına köyleri gezen AKP taraftarları, köyün çeşmesinde su dolduran Ayşe Teyze’ye yardım amacı ile kovasını evine kadar taşırlar ve sonra da sorarlar; ‘Hangi partiye oy vereceksin?’. 

 Ayşe Teyze ise kendi sorusunu sorar; ‘Siz hangi partidensiniz?’.   Suyu taşıyanlar yanıtlar; ‘AKP’liyiz.’. 

Ayşe Teyze; ‘Kuzum, keşke başta söylese idiniz de ben suyu size taşıtmasaydım.  Çünkü ben helal su ile abdest alacaktım!’.

AK-ŞAKA; ‘Mustafa Kemal’in Bir Askeri’ olmak hasebi ile sandığa giderken bu fıkrayı aklında tutmaya kararlıdır!

***

Algı Operasyonlarına Dikkat !..

Algı; zihinle ilişkilendirilen duyum, algılamak ise bir olayı veya nesnenin varlığını duyum yolu ile ve yalın şekli ile bilinç alanına almak (idrak etmek) olarak kabul edilir.  Reklamcılık sektörü ve sosyal mühendislik alanında vazgeçilemez bir kuraldır.

Algı operasyonlarına AKP döneminde sıklıkla tanık olmaktayız.  Özellikle AKP’nin seçim stratejileri algı yaratmak üzerine kurgulanmıştır, kurgulanmaktadır.

Genel seçimlere çok az kalmışken, bu kez yeni bir algı girişiminin HDP üzerinden yapıldığını izlemekteyiz.  Bu kez ülke partisi görünümü ile genel seçime katılacak olan HDP’nin  handikabı, seçim barajını aşıp aşamayacağı üzerinde yoğunlaşmıştır.

Hesaplara bakılırsa, barajı aşabilmesi halinde elli civarında sandalye kazanacak olan HDP, AKP’nin oylarını ciddi boyutta düşürecek ve belki de 300 milletvekilinin altına indirebilecektir.  Bu nedenle, bazı kesimler seçmenlerin bir şekilde içlerine sindirmeyi başararak, AKP’yi kösteklemek için HDP’ye oy vermelerini telkin etmektedirler.

İşte bu da tam bir algı operasyonu olarak karşımızdadır!

HDP’nin seçim bildirgesini okuyanlar vardır.  Doğru bulanlar veya eleştirenler de olması doğaldır.  Ancak tüm algı operasyonuna karşın, bir gerçek vardır ki, kanımca bu seçim bildirgesi HDP’nin Türkiye partisi olmaktan öteye başka bir amacı varmış izlenimini vermesidir.

HDP’nin seçim bildirgesi, Hedefimiz Yerinden Yönetim ve Doğrudan Demokrasi ön başlığı ile dikkati çekmektedir.  Burada özetle; Yerel yönetimler ve Halkların geleceklerinin ellerine geçmesi şeklinde kristalize edilmiş bir kopuş sinyali algılamak olasıdır.  Bu başlık altında; “Şehir Senin” sloganı ile kent hakkı eşittir yurttaş hakkı vurgusu vardır.

HDP’nin seçim bildirgesine devam edersek, dikkat çeken kıstaslar şöyle sıralanmıştır;

·       Adaletsizlik ve eşitsizlik tırmanmaktadır;

·       Kamusal alanlar yağmalanmaktadır;

·       Yerel yönetimler merkezileştirilmekte ve sermayenin emrine aktarılmaktadır;

·       Güvenlik politikaları muhalefeti kırmak üzere programlanmaktadır.

HDP seçim bildirgesi, doğal olarak partinin kurulma amacına koşut yaklaşımlar sergiliyor.  Doğuş nedenine bağlı olarak ülkenin başlıca sorunu Kürt sorunu imiş gibi düzenlenmiştir.  Kürt sorununun çözümü için; barışçı, demokratik, eşit haklara ve gönül birliğine dayalı çözümü öne çıkarmaktadırlar.  Sanki bu ülkenin tüm vatandaşları Kürt diye tanımladıkları insanlar imiş ve özellikle de Türk diye tanımlanan bir büyük çoğunluk yokmuş yaklaşımındadırlar.  Kanımca son derece yanlış ve hepimizi tedirgin edecek bir kurgulamadır.

HDP seçim bildirgesi, belki de algıyı yönetmek için tekrar edilmesi yarar görülmüş aşamaları da sıralıyor.  Ki, bunlara hayır demek tabii ki olası değildir;

·       Yerel demokrasinin teessüsü;

·       Ekolojik dengenin korunması;

·       Toplumsal kamu hizmeti;

·       Cinsiyet yönünden eşitliğe saygı ve kadınları özgür kılan bir yaklaşım.

Buraya kadar özetlenenlere dikkat buyrulursa, tüm bu taleplerin ana hedefi Anayasa değişikliği üzerinden arzu edilen noktalara ermekten geçmektedir.  HDP, barajı geçebilse bile anayasayı değiştirecek çoğunluğa erişemeyeceği için, tek şansı kader birliği yapar göründüğü AKP ile birleşmek ve koalisyon kurmakla projelerini gün ışığına çıkarmaktır.  Zaten adına Dolmabahçe Mutabakatı denen 10 maddelik ön anlaşma ile bu yakınlaşmanın ve işbirliğinin temelleri atılmıştı.  Seçim sonrası; al gülüm-ver gülüm tokalaşması ile yeni bir anayasayı birlikte kurgulamalarını beklemek sürpriz olamaz!

Sayın Demirtaş, parti grup konuşmasında Sayın Tayyip Erdoğan’a hitaben üç kez ‘Seni Başkan Yaptırmayacağız!’ demiş olsa bile, siyasetimizin Sayın Demirel’den kalma alışkanlığını işleterek; ‘Dün dündür, bugün bugündür!’ demesi yadırganmayacaktır! 

Yani; ver bize özerk federasyon yapısını ve al sana başkanlık titrini demek bu bildirgenin gereğidir! 

T.C. Vatandaşları, kuşkusuz bu gerçeğin farkındadır.  AK-ŞAKA olarak HDP’nin baraja takılmasını istememekle birlikte, oylarımızı kullanırken bu tür talepleri gözden kaçırmamak gerektiği inancındayım.  HDP, barajı geçmelidir ama bu vatan topraklarının çoğunluğunun Türk Ulusu olduğu gerçeğini de seçim öncesi söylemlerinde inkâr değil, itiraf etmelidir.  Unutulmaması gereken nokta, Türk’ü yok sayarak sadece Kürt varlığını ortaya koymaya çalışmak ve seçime böylece girmek, kanımca abesle iştigaldir!.. 

Ve merhum Atilla İlhan’ı da anımsayarak;

O sözler ki kalbimizin üstünde
dolu bir tabanca gibi
ölüp ölesiye taşırız
o sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan
uğrunda asılırız!Yazar Notu: Bu yazı başka bir yerde yayınlanmaktadır.(Mersin İmece)

[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>