YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    HEM NALINA HEM MIHINA...

STK
/**/ Yazar: METİN ATAMER | Tarih: 08/12/2013 | Saat: 17:58

Bu günlerde ekranlarda Cemaat ve Tarikat konularında alenen söylenen sözlerin üzerinde durulması gerektiğine inanmaktayım. İpini koparan ekran ucubeleri, bilhassa son bir kaç gündür, SerVekil’in ‘’ Cemaatler ne istedi de biz yapmadık’’ cümlesinden güç kazanarak konuşmakta.  Bakınız 30 Kasım 1925 senesinde çıkarılan 677 sayılı kanun, Millet Meclisinde kabul edildiğinde, bütün Türkiye de itibar görmüş bir yasa olarak bilinmekte. Konya Millet Vekili Fevzi beyin teklifi ettiği  bu yasanın ilk maddesine bir bakmakta yarar bulunmakta :

‘’ Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhının tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilümum tekkeler ve zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen seddedilmiştir. Bunlardan usulü  mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.

Alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile cezalandırılır.’’

Bazı çevrelerin ekranlarda bu tür Cemaatlerin ve Tarikatların, hatta tekke ve Zaviyelerin birer sivil toplum örgütü olduğunu da iddia etmekteler. Kanımca böyle konuşmak bile abesle iştigal etmek olduğunu düşünmekteyim. Ne kadar büyük bir yanılgı, bir sivil toplum örgütü kanunlarla kurulur . Ekranlarda konuşan lafazanlar kanımca 5253 sayılı dernekler kanunundan haberleri olmadığını düşünmekteyim. Bakınız bu kanunun dördüncü maddesinde belirtilen hususlar olmadığı müddetce, bir derneğin veya sivil bir toplum örgütünün kurulması veya faaliyeti düşünülmemesi gerekir. Bakınız bir dernek veya sivil toplum örgütü kurulması kanunda nasıl ifade edilmekte:

            Dernek Tüzüğü    

Madde 4- Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Derneğin adı ve merkezi.

b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

ı) Derneğin borçlanma usulleri.

j) Derneğin iç denetim şekilleri.

k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

  l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Şimdi eğri oturalım doğru düşünelim, Cemmat ve Tarikatlar yukarıdaki kanunun hangi fıkrasına dayanılarak sivil toplum örgütü olarak kanunen faaliyet gösterebilirler.  Ne kayıtlı bir adresi , ne üyelerinin ad ve adresler, nede yaşları bilinmeyen bir toplum  ancak ‘güruh’ olarak tanımlanabilir.

Dernekler ile ilgili bir başka önemli hususta , parasal konuları ele almakta. Aynı kanunun Madde 11’e bir göz atmakta fayda vardır: 

Madde 11- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Şimdi bu konuda cemaatlere ve tarikatlara akan maddi kaynakların ne girdisi, nede denetimi olmadığı müddetce nasıl bunlara sivil toplum örgütü denebilir. Türkiye’de son beş, on senede bir çok kurum Sayıştay denetiminden kaçırılmakta olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de bağımsız hareket eden mali gücünün bir çok bakanlıklardan daha fazla olan Diyanet İşleri bütçeleri, Sayıştay  denetiminden uzak tutulduğunu toplum bilmekte. Şimdi konunun neresinden bakıp, bu tür faaliyetlerde bulunan Cemaat, Tekke , Tarikat lara, nasıl düşünmeden bunlara ‘Sivil Toplum Kuruluşu’ dur, dersiniz, kanımca Hukukun işlemediği yerlerde olsa gerek diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Metin Atamer [ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>