YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    ALİ ALPER ÇETİN

Ceyhan OSB için tek çözüm!
/**/ Yazar: ALİ ALPER ÇETİN -ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ ONURSAL BAŞKANI | Tarih: 14/07/2012 | Saat: 15:31

Kalkınmadaki temel amaç üretim ve istihdam yapısını, tarım yerine sanayi ve hizmet sektörleri için arttırmak, bu yönde gelişme göstermek, refah seviyesini yükseltmektir.

 

Üretmeden paylaşma olmaz.

Üreteceksin ki paylaşasın… Yoksa neyi paylaşacaksınız?

 

Ekonomisi gün geçtikçe güçlenen ülkemiz son yirmi yıllık süreçte sanayi ve yazılım alanında önemli gelişmeler göstermiş üretim ve ihracatta rekor kırmaya başlamıştır. Bu süreçte öne çıkan OSB’ler ve teknokentler çok önemli işlevlerin yerine getirilmesinde uygun ortamları sağlamış ve bu başarının ortaya çıkmasında çok önemli rol oynamıştır.


Özellikle büyük kentlerde kurulan OSB’ler, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi tesislerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan  mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak öne çıkmış ve “cazibe merkezi” konumuna gelmişlerdir. Bugün Türkiye’deki OSB’lerde 50000 civarında sanayi tesisi üretim yapmaktadır.

 

Bölgemizde Organize Sanayi Bölgelerinin problemleri, darboğazları yıllardır devam ediyor. Bir zamanlar herkesin imrendiği, sanayinin yıldızı olan Adana’mız son 20 yıldır önce duraklamaya, daha sonra da gerilemeye başladı. Şimdi ise işsizlik araştırmasında Türkiye birinci sırasına düşmüş olması çok ürkütücü…Bunun da sebebi çoğunlukla da biziz. Seçtiğimiz vekillerimiz yeterince sahiplenmiyor, onları gereği gibi bilgilendirmiyor, yerine getirilmesi çok güç tayin, iş takibi, kredi vs ile boğuyoruz. Unutmamalıyız ki onların ana görevi yasama ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet getirmedir. Bu doğrultuda destekleyeceğimiz vekillerimiz bireysel hizmetler peşinde koşup tükeneceğine, bölge hizmetlerine, Adana’nın problemlerine yönelebilirler.

 

Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi 235 fabrika, 30 bin çalışanla “sanayinin üssü”. Yıllık 1.8 miyar dolar ihracat ile ülke ekonomisine 6 milyar dolarla katkı sağlamaktadır.

Osmaniye Organize Sanayi yeni olmasına rağmen, 130 fabrika ile 11 bin kişiye istihdam sağlamakta, yıllık 80 milyon dolar ihracat ile ülke ekonomisine 250 milyon dolar katkı koymaktadır.

İyi hizmet alan illerimize bakıldığında, halkın yöneticilerine sahip çıktığını, her durumda desteklediğini açıkça görürüz. Sadece Bursa ilinde organize sanayi bölgesi sayısı 12, Gaziantep’te ise 7’dir. Bursa,Kayseri, Konya, Gaziantep, İstanbul illerinde, gerek belediye başkanları gerekse de milletvekilleri o ilin mensupları tarafında çok önemsenmekte ve desteklenmektedir. Bu uyum sayesinde o şehirlere hizmet akmaktadır.

Uzun zamandan beri bakanı olmayan, başarılı sayılamayacak belediyelerle bir zamanlar bize imrenen, imrenmeyle kalmayıp Adana’yı cazibe merkezi sayıp buralara göç edenlerin kentleri bizim önümüze geçtiler bile…

 

Neden Ceyhan OSB için tek çözüm bu?

 

Ceyhan Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesi; Kurtpınarı ve Sarımazı mevkiinde 13 milyon 471 964 m² lik alanla ile proje kapsamında; rafineri, petrokimya tesisleri, termik santraller, petrol ve doğalgaza ilişkin depolama tesisleri, LNG terminallerinin yanında liman ve tersanelerin bulunduğu süper, dev bir projedir.    

 

Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın faaliyete girmesiyle Akdeniz Bölgesi’nin enerji konusunda “ cazibe merkezi” olarak öne çıkmıştır. Ceyhan Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölgesi; dev bir proje ve gurur kaynağımız. Uzmanlara göre gelecekte 200-225 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Yatırımları süratlendirmek için de mutlaka bürokratik engelleri kaldırmamız gerekli. Enerji İhtisas ve Endüstri ve Yumurtalık Serbest Bölgelerine; yan sanayi olarak hizmet verecek olan Ceyhan OSB çok büyük önem arz etmektedir. Katma değer artacak, Ceyhan’ın milli gelirine hatırı sayılır ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu nedenle OSB, Ceyhan’ın vazgeçilemez bir dinamiğidir. En önemlisi ise: Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesinin mütemmim cüz-i’nin Ceyhan OSB olmasıdır.

Adana OSB hala dolmadı, Kozan OSB"de 4 tesis var, Ceyhan OSB bir türlü kurulamıyor.

Osmaniye’nin 2. Organize ve Erzin Organize Sanayini, Ceyhan-Erzin sınır ihtilafını bir tarafa bırakıyoruz. Ceyhan OSB 4 yıldan beri bir türlü gerçekleşemiyor. Hala OSB sınırları tartışılıyor ve ivme çok düşük. Kimseyi suçlamak, üzmek, incitmek istemiyoruz. Elbette gerçekleşmesi için büyük gayret sarf edilmiştir…Ancak yöneticiler, siyasiler, STK’lar, uzmanlar vb. bir araya gelip “beyin fırtınası” yapmamaları, görüş alışverişinde bulunmamaları çok büyük bir eksikliktir. 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayinin doluluk oranı çok yüksektir. Ancak Kanun ve Yönetmenlik: Bir ilde 2. bir organize sanayi bölgesi kurulması için, en az %75 doluluk oranını tamamlaması gerektiriyor. Kozan OSB alanın boş olması (sadece 4 tesis) Ceyhan OSB’ye engel oluyor.

 

Ceyhan OSB’nin kurulması, Kozan OSB’nin dolmasını mı bekleyecek?

Bunlar mevzuat…Sanayi Bakanlığı OSB Genel Müdürü çözüm odaklı yaklaşmıyor… Maslahatçı olmayan, eylem, icraat adamı bürokratlar bunu çok çabuk çözebilirler.

İşte kanun ve yönetmenliğin ilgili maddesi;

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri

Uygulama Yönetmenliğinin 5. maddesine takılıyor.

Madde 5 – (1) Yer seçimi talebi, OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan OSB Bilgilendirme Raporu ile OSB Yer Seçimi Yönetmeliği gereğince yapılacak işlemler Valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa sunulur. 

(2) Yeni bir OSB ve ilave alan yer seçimi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç, diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az % 75 inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’lerde de yukarıdaki oran aranır. Ancak, Özel OSB’ler ile Yatırım Destek ve Tanıtma Ajansının yatırımcı temin ettiği projelerde bu oran aranmaz.        

(3) Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülür.

 

O halde Ceyhan OSB’nin kurulabilmesi için tek çözüm: Kozan OSB’nin Tarımsal İhtisas OSB’ye dönüştürülmesidir.

Kozan OSB ağırlıklı olarak narenciye ve gıda işleme amaçlı kurulmuştur. Bu OSB’miz  Tarımsal İhtisas OSB’ ye dönüştürülebilirse, Ceyhan OSB’nin önü açılabilecektir. Bunun için gerekli olan siyasi irade gösterilebilirse Ceyhan OSB, yeri belirlenmiş yaklaşık 4200 dönümlük, yerinde ve kısa zamanda işlev görebilecek hale gelecektir. Ceyhan OSB için en pratik ve tek çözüm bu olmalı.

 

Yöneticiler, odalar, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, kırgınlıkları bir tarafa atarak bir araya gelelim, birlik olalım…Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır… Baş başa verip ve uygulamaya geçirelim. Lobi şeklinde 13 milletvekilimize çözümü anlatıp, bilgilendirip, problemimizi sahiplendirelim.

Biz Çukurovalılar Derneği ve Çukurova Lobisi olarak her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.

Esen kalınız.

 

             Ali Alper ÇETİN

Çukurovalılar Derneği Genel Başkanı

 

 Yazar Notu: Bu yazı başka bir yerde yayınlanmaktadır.(ceyhaninsesi.com ve adanacrt.com haber sitelerinde yayınmaktadır.)

[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (4) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>