YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    ORD. PROF. BEDRİ KARAFAKIOĞLU BÜSTÜNÜN AÇILIŞI İÇİN BASIN BÜLTENİ
/**/ Yazar: ADANA FİKİR PLATFORMU | Tarih: 17/10/2018 | Saat: 23:12

AYDINLANMANIN SÖNMEZ MEŞALESİ ORD. PROF. BEDRİ KARAFAKIOĞLU’ NUN BÜSTÜNÜ BEŞİKTAŞ ABBASAĞA PARKINDA AÇIYORUZ

20 Ekim 1978 yılında katledilen Sevgili Hocamız Bedri Karafakıoğlu’nun büstünü, katledilişinin 40. yılında,  Beşiktaş Abbasağa Parkında, Beşiktaş Belediyesi; Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İstanbul Şubesi, İlke Mühendisler, Karafakıoğlu’nun ailesi ve öğrencileriyle birlikte açıyoruz.


Bedri Hocamız, Cumhuriyetin ilk gençliğinin bir sembolü idi. Tüm hayati boyunca bilimsel eğitimde ve uziletişimde ülkeye ve bizlere öncülük etti. Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Radyo Amatörleri Derneği, İTÜ Elektrik Fakültesi, İTÜ TV, EMO İstanbul Şubesinde kurucu oldu ve aktif çalıştı. Şimdi içinde bulunduğumuz internet çağının da müjdecisi oldu. Artık biz öğrencileri de Türkiye ve dünyada internet iletişimini geliştiriyoruz. 

Adını, aydınlığını ve onurunu bizler ve gelecek nesillerimiz dünya çapında yüzlerce yıl yaşatacağız. “Tarih boyunca karanlık değil, aydınlık daima kazanmıştır.” diyordu.

Yapıcı, çözüm odaklı, insani ilişkilerde sevecen ve olumlu kişiliği ile her zaman kalplerdeydi.

Bedri Karafakioğlu Hocamız, 20 Ekim 1978 Cuma günü, Bakırköy Gençler Caddesi’nde, kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından tabancayla yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Katilleri, hiçbir zaman açığa çıkarılmadı ama onun katledilmesinin, Doç. Dr. Bedreddin Cömert, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, Öğretim Görevlisi Orhan Yavuz ve daha niceleri gibi, 1970’li yıllarda gelişip büyüyen anti-emperyalist, anti-faşist mücadeleyi boğmak ve ülkeyi tam bir baskı altına almak isteyen faşist güçlerin, kanlı planlarının bir parçası olduğundan kimsenin şüphesi yoktur.

Soruşturma dosyası yıllarca bekletildikten sonra, zaman aşımından dolayı kapatıldı. Katillerinin bulunması konusundaki talebimiz halen devam etmektedir.

Hocamızın anısını yaşatmak ve örnek kişiliğini genç nesillere hatırlatmak için, Hocamızın büstünü, Beşiktaş Abbasağa Parkına koyuyoruz.

Bedri Hocayı, bunca yıl unutulmaz kılan neydi? Tabi ki onun olumlu kişiliğinin ötesinde, ülkesine yaptığı hizmetlerde büyük önem taşıyor.

Bedri Karafakıoğlu, 23 Ekim 1915’te Çorum’da 3 çocuğun ortancası olarak doğdu. Annesini küçük yaşta kaybetti. Babası Mülkiye’den yani şimdiki adıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Van, Aydın, Edirne gibi pek çok ilde valilik; 1926-1929 yılları arasında, Çorum Belediye Başkanlığı ve daha sonraları, Çorum Milletvekilliği yaptı. Bedri Karafakıoğlu, babasının görevi nedeniyle birçok şehirde bulundu. Liseyi Adana’da 1932 yılında bitirdi ve aynı yıl o zamanki adıyla İstanbul Mühendis Mektebine girdi.

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için PTT’den aldığı bursla 1937 yılında Fransa’ya giderek, Paris’te Ecole Nationale Superievre Des Telecommunications’da 2 sene okudu. Mühendis Mektebi’nde yalnız inşaat ve makine bölümleri olduğu için onunla Paris’e gidenler genellikle inşaat mühendisliğini seçtiler; fakat Karafakıoğlu tercihini elektrik mühendisliğinden yana kullandı. Yurda dönüşünün ardından 1939 yılında kendi gibi elektrik mühendisliğinde okuyanlarla beraber İTÜ Elektrik Fakültesi’ni kurdular.

1939 yılından Üniversiteler Kanunu’nun çıktığı 1947yılına dek Yüksek Mühendis Mektebi’ndeki görevlerinin yanında PTT’de Fen Müfettişliği ve Telsiz Mühendisliği yaptı. 1947 yılından itibaren yalnızca İTܒde çalıştı. 1939’da doçent 1948 yılında profesör oldu. 1948 -1954 yıllarında Telgraf-Telefon Tekniği Kürsüsünde, 1954-1960 arasında ise Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsünde profesörlük yaptı. 1954’teki kuruluşundan 1957 yılına dek İTÜ Teknik Okulu Müdürlüğü görevinde bulundu ve sonrasında İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülen bu birimde sürekli ders verdi. 1960 yılında Elektrik Fakültesi Profesörler Kurulu tarafından Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü Ordinaryüs Profesörlüğe oybirliği ile seçildi. 1964-65 yıllarında İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanlığı, 1965-69 yılları arasında İTÜ Rektörlüğü yaptı.

1960-1961 yıllarında 27 Mayıs sonrası Kurucu Meclis’te İTÜ temsilcisi, 1963-68 yılları arasında OECD Bilimsel Araştırma Komitesi Türkiye temsilcisi, 1963-1968 TRT yönetim kurulu üyeliği 1970-1975 Avrupa Rektörler Konferansı Türkiye temsilciliği, 1973-1976 arası Üniversite Denetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Rektörlüğü sırasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin açılmasına destek vererek, 1972-1976 yılları arasında da bu üniversitede öğretim görevlisi olarak eş zamanlı çalıştı.

Bedri Karafakıoğlu’nun rektörlük yaptığı dönem, 1965’den sonra gelişen anti-emperyalist demokrasi mücadelesinin üniversitelerde güçlendiği dönemdir. 1968’den sonra çıkarılmak istenen “Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine “ Gençliğin heyecanları emirlerle kanalize edilemez” diyerek karşı çıktı Karafakioğlu. Bu yıllar içinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Teknik Okulu , İstanbul Yüksek Tekniker Okulu , İTÜ Öğrenci Birliği ve Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu (SDDF) ‘nunda olduğu “Özel Okullar Yürüyüşü” olarak gerçekleştirilen protesto çalışmalarının toplantılarına katılmaktan geri durmadı. Öğrencileriyle her zaman iç içe yaşamaktan, öğrenci temsilcilerini evinde kabul etmekten çekinmedi. Onlarla aynı masalarda yemek yedi, onlara yeri geldiğinde sevecen lakaplar taktı. Sınıf listelerinde öğrencilerin isimlerinin karşısına gözlük, bıyık vb semboller koyarak, öğrencisini hatırlamaya çalıştığı da bilinir.

Bedri Karafakıoğlu, rektörlüğü sırasında İTÜ Maslak Kampüsü’nün alınması, 2 kademeli öğretimin uygulanması, Temel Bilimler Fakültesi'nin ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin kurulması gibi önemli projelere imza attı. 

Yabancı dilde yayınlanmış 5 makalesi, Türkçe 8 telif, 13 tercüme kitabı, 9 telif, 13 tercüme makalesi vardır.

Bedri Karafakıoğlu çok yönlü uğraşlarının yanında, Elektrik Mühendisleri Odası 7. Olağan Kurulu’nun kararı gereğince başlayan İstanbul Şubesi’nin kuruluş çalışmalarında aktif yer alarak, 1961 yılında Şubenin açılmasında çok değerli katkılarda bulundu. 1965-1967 yılları arasında da EMO İstanbul Şubesi’nde 5. ve 6. dönem yönetim kurulu başkanlığında bulundu.

O dönemde, ilk kez bir ordinaryüs profesörün öldürülmesi büyük tepkilere yol açtı. Başta İTÜ yönetimi olmak üzere birçok üniversite çevresi, Karafakıoğlu’nun öldürülmesini protesto ettiler. İTÜ ve İstanbul Üniversitesi, öğrenime süresiz ara verirken, İDMMA’da eğitime 4 günlük ara verildi. Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Bursa Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Boğaziçi Üniversitesi ve Orman Fakültesi cinayeti protesto etti. TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, DİSK, Türk-İş, Tüm Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul Barosu, İTÜ-DER gibi kuruluşlar, siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve daha niceleri bu protesto da yer aldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre sanıkların temsili resimleri çizildi, ilk günden itibaren birçok kişi gözaltına alındı, birçok kişi de aranmaya başlandı. Ne var ki, hiçbir şekilde katiller yakalanamadı. Soruşturma dosyası, önce Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na, 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında da İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı’na aktarıldı. İstanbul’dan sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra soruşturma dosyaları Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı’na devredildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’ndaki bekleme döneminden sonra da, 1986 yılı başlarında yeniden Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na döndü. Burada, soruşturma dosyası yıllarca bekletildikten sonra, zamanaşımından dolayı dosya kapatıldı.[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (1) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>