YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    ALGAN HACALOĞLU,
Yazar: ADANA FİKİR PLATFORMU | Tarih: 05/03/2018 | Saat: 20:01

ALGAN HACALOĞLU, SİYASETTE, TUTKUYLA YAŞANAN YILLAR (Gözlem, Değerlendirme ve Anılar)

“Siyasette Tutkuyla Yaşanan Yıllar”, 30 yılı aşkın aktif siyaset hayatımdaki gözlem, değerlendirme ve anılarımın, köşe taşları ile kâğıda dökülmesidir. Bu çalışma, ne siyasette gelişmelerin kronolojik bir perspektifle tarihe not düşme çabası, ne de edebiyatçı olma özlemiyle kaleme alınmış bir denemedir.

Burada kapsanan her şey, Türkiye siyasetindeki yaşanmışlığın, kişisel penceremden yansımasıdır. Bu yönüyle siyasi anılarımdır; politika önerilerimdir; yüksek değer ve idealler için, içinde bulunduğum yoğun siyaset ortamında paylaşılan “emek ve özverinin” özet olarak kayda geçirilmesidir.

Algan HACALOĞLU

****

SİYASETTE TUTKUYLA YAŞANAN YILLAR, Gözlem, Değerlendirme ve Anılar

BİRİNCİ BASKI: Aralık, 2017 (Piyasaya, Şubat 2018’de çıktı)

NOT:“SİYASETTE TUTKUYLA YAŞANAN YILLAR” halen; (D&R, idefix, pandora.com.tr, babil, odakitap, sozcu kitabevi,  pelikan kitapevi, kitap yurdu, naci kaptan.com, nobelkitap, ilknokta.com) gibi 30’u aşkın “internet sitesinde” satışa sunulmuş bulunmaktadır.

***********


İÇİNDEKİLER

 

 

 

Giriş.........................................................................................................17

 

I - “12 EYLÜL” KOŞULLARINDA SİYASET........................21 

1.1.- SODEP’li Yıllar (1983 - 1985)............................................23 

Vetolar Aşılıyor, Sodep Kuruluyor......................................................23 

25 Mart 1984 Yerel Seçimleri Sınavı...................................................42 

Merkez Sol’da İki Parti ........................................................................53 

Bütünleşiyor, SHP Oluşuyor................................................................ 53 

1.2.- SHP’li Yıllar...................................................................................58 

Siyasetin Sıcak Gündemi SHP’yi Kuşatıyor....................................... 58 

“Paris Toplantısı” Krizi........................................................................ 64 

SHP’nin 1989 Raporu: “Kürt Sorununa Çözüm İçin İlkeler............68 

1991 Mv. Seçimleri ve SHP-Hep İttifakı..............................................78 

SHP Ekonomi Politikaları ve Tüses Vakfı...........................................86

   

II - 90’LAR, SİYASETTE ÇALKANTILI YILLAR................89 

2.1.- 12 Yıl Aradan Sonra CHP’nin Yeniden Doğuşu..............91 

CHP 1994 Programı............................................................................ 100 

SHP 89 Raporu’nun Vizyonu İçinde Çalışmalarımız.......................104 

Kadın-Erkek Eşitliği (Ailede Mal Rejimi)......................................... 109 

Toplumla Buluşma: Halkın Nabzı Tutuluyor................................... 110 

“Çernobil” Gerçeğini, Meclis’te Masaya Yatırdık............................113 

2.2.- Derin Devlet mi, Dış Odaklar mı?.......................................118 

Uğur Mumcu’yu “Unutmadık, Unutmayacağız”............................. 118 

Orgeneral Eşref Bitlis’in Esrarlı Ölümü........................................... 120 

TBMM’de “Kontrgerilla” Görüşmeleri.............................................121 

Sivas’ta Akıl Tutulması; “Madımak Vahşeti”.................................. 122 

“Diyadin Dosyası” Neden Hiç Açılmadı?.......................................... 135 

2.3.- Egolar Aşılıyor, Sosyal Demokratlar Bütünleşiyor........137 

CHP’de Geçici Uzlaşma Dönemi........................................................ 141 

“DYP - CHP” Koalisyon Hükümeti Kuruluyor............................... 142 

2.4.- Bakanlık Dönemim, Kısa Ancak Çok Yoğundu.............145 

“Devlet Bakanlığı” Görevime Başlıyorum........................................ 145 

İnsan Hakları Özel Dosyaları............................................................. 149 

A.- “Gazi Mahallesi” Olayları............................................................ 149 

B.- Hasan Ocak İçin Hükümet Adına“Özür Diliyorum”.................. 153 

C.- Batıkent “Yargısız İnfaz” Olayı......................................... ..........161 

D.- İlgili Diğer Bazı Konular.............................................................. 163 

Bakan Olarak Ziyaret ve Çalışmalarımdan Kesitler....................... 175 

Bakanlık İnsan Hakları Danışma Toplantıları................................. 182 

“Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı” İçin Bakanlar Komitesi......... 187 

G.D.Anadolu’nun Sorunları, Gündemin Ana Maddesi İdi............. 188 

Bakanlık Dönemimde Dış Temaslar.................................................. 200 

A.- ABD’nin, “Agit Denetimi” İçin Üst Düzey Girişimi.................. 200 

B.- Dr. Sadık Ahmet’in Yaşamını Yitirdiği Kuşkulu Kaza............. 201 

C.- Almanya’ya Resmi Ziyaretim...................................................... 204 

D.- Bosna-Hersek’te “Etnik Temizlik” Vahşeti................................ 206 

Medya Gözüyle “İnsan Hakları Bakanlığı”...................................... 218 

“Devlet Bakanlığı” Görevimin Sona Ermesi..................................... 220 

2.5.- Siyaset, Normal Rotasına Oturuyor....................................222 

20. Dönem: Çok Partili Parlamento................................................224 

Derin Kuşku: “Metin Göktepe’nin Gözaltında Katledilmesi”..... 225 

“Susurluk Kazası” ve Gizemli İlişkiler.......................................... 228 

“28 Şubat” Sürecinin Bazı Gerçekleri............................................ 236 

Eğitimde Devrim Nitelikli Yasa...................................................... 238 

28. Kurultay: Sıkıntılı Günlerin Habercisi.................................... 245 

Demokrasimizin Olağanüstü Koşulları......................................... 248 

Türkbank Skandalı ve Koalisyon Hükümeti’nin Sonu.............. ..251 

2.6.- TBMM Dışında Siyaset.......................................................256 

Tarhan Erdem ile Yaratıcı Ancak Sorunlu Gn. Sek. Dönemi.......263 

Gölcük ve Düzce Depremleri Ülkeyi Sarsıyor............................... 268 

İl Başkanları Ekonomi Çalıştayı Krize Çözüm Arıyor................ 273

   

III.- 2000’Lİ YILLAR: “DEĞİŞİM ARAYIŞLARI”..........275

 

3.1.- CHP’de Yeni Dönem, Yeni Gelişmeler..........................277

 

Yeni Bir Başlangıcın Kararlılığı İçinde......................................... 277

 

CHP Yurt Dışı Büroları İle İlişkiler Birimi ................................. .280

 

Ana Muhalefet Dönemine Dönüş................................................... 281

 

Dış Odakların CHP’ye Artan İlgisi............................................... 286

 

İsmail Cem ve Partisi YTP, CHP’ye Katılıyor…......................... 288

 

Küskünler: Partiye Emek Koymayanlar ..................................... 288

 

Yönetimde İstikrar Duygusu Ağır Basıyor................................... 291

 

CHP Tekrar Ana Muhalefet.......................................................... 292

 

CHP 2008 Programı: “Çağdaş Türkiye İçin Değişim”............... .295

 

Etnik Kimlik ve Ulus Devlet......................................................... .300

 

Balkanlaştırma Politikaları............................................................ 302

 

“Kültürlerarası Diyalog”................................................................303

 

Farklı Alt Kimlikler, Ortak Değerimizdir................................... 305

 

Fener Rum Patriği Bartholomeos: “Hepimiz Türküz...”............ 307

 

AB Özerklik Şartı’nı Doğru Tahlil Edelim!................................. 308

 

“Demokrasi Cemaate Değil, İnsana Dayanır”............................ .309

 

Disk’in “01 Mayıs 2008” Kutlaması..............................................309

 

Siyasetin Temposu Sağlık Ritmimi Bozmuştu............................  311

 

“Hukuk Devleti, İşlevsiz Kılınmak İsteniyor”............................ .314

 

CHP’de “Çağdaş Kurumsallaşma” Arayışı..................................315

 

33. Kurultay Öncesi İl Kongreleri Süreci...................................  318

 

3.2.- “CHP’ye Derin Komplo” Süreci....................................322

 

CHP, “DERİN KOMPLO” Kuşatması Altında ..........................322

 

“Derin Komplo” Sonrasında Gelişmeler...................................... 331

 

“Derin Komplo” İle Kurgular Yaşama Geçiyor .........................337

 

Tasfiye Süreci I: “Komplo Derinleşiyor”..................................... 341

 

“Derin Komplo” Sürecinde Dış Odaklar..................................... 345

 

Komplo Sürecine Farklı Bakanlar................................................ 351

 

3.3.- Derin Komplo Sonrası Dönem........................................353

 

Tasfiye Süreci II: “Geçmişle Bağlarını Kopartan Kadrolaşma”.353

 

Tasfiye Süreci III: “Seçim Sonuçları Bahane”.............................355

 

Kırmızı Çizgilerin Kırılması Süreci “Sürdürülemez”................. 357

 

Sorun “Türban” mı, Yoksa “Tarikat/Cemaat Dayatması” mı?..360

 

Tunceli, Laik Cumhuriyetimizin Onur Kalelerinden Biridir......361

 

Anayasa Değişikliği,Yargının Teslim Alınması Girişimidir.........367

 

“Başka Kesimlerin Adayı” ile Cumhurbaşkanı Seçimi Serüveni.369

 

Kolay Yoldan Aklanma Arayışı.................................................... 377

 

Tek İrade Hükümeti....................................................................... 379

 

07 Haziran 2015 Seçimleri Sonrası............................................... 381

 

Anayasa Referandumu ‘2017........................................................ 386

   

IV.-TERÖR, HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLEMEZ 393

 

4.1.-Terör ve Şiddet; Yaşam Hakkına En Önemli Tehdit. 395

 

Boşaltılan Köyler ve Halkın Yaşadığı Mağduriyetler................. 397

 

PKK’yı K. Irak’tan Tasfiye Etmek,Türkiye’nin Hakkıdır......... 401

 

Terörle Mücadele Sürecinde Yaşanan Temel Zaaflar.................402

 

           

 

V.- HALKIN İRADESINI YÜCELTMEK...........................407

 

5.1.- İnsanın Onuru ve Haklarına Saygı..............................409

 

İnsan Hakları Evrenseldir; Vazgeçilemez, Ertelenemez............. 409

 

IPI’nin “Avrupa Değerleri” ve “Reel Politika”............................411

 

Ulus Devleti Yok Sayan “Vatandaşlık Anlayışı”......................... 411

 

5.2.- Etkin, İlkeli ve Saygın Parlamento................................414

 

“Etkin ve Saygın” Yasama Erki....................................................414

 

“Milletvekili Seçim Sistemi ve Adaylaşma Süreci” Reformu...... 417

 

Tbmm Diyalog Grubu, Saygın Bir Çaba İdi................................ 419

 

Temiz Siyasetin Etik Kuralları......................................................422

 

 

 

VI.- KURALSIZ RANT EKONOMİSİ..................................431

 

6.1- Bütçeler, İktidarların Aynasıdır......................................433

 

6.2.- Lafta Büyüme, Karın Doyurmadı...................................441

 

2023 Büyüme Hedefiniz Nerede Kaldı?........................................ 443

 

 

 

VII.- DIŞ İLİŞKİLER PENCERESİNDEN....................... 447

 

7.1.- 1 Mart 2003 Onurlu Duruşu............................................449

 

1 Mart 2003 Öncesi Gelişmeler...................................................... 449

 

01 Mart’ta Tezkere Reddedildi, Ülkemizin Onuru Korundu......452

 

ABD Büyükelçisi’nin “Irak” Konulu Daveti................................ 462

 

7.2.- Sosyalist Enternasyonal (SE)............................................464

 

“Nagorno Karabagh” İçin “1992 SE Misyonu”........................... 464

 

SE’nin “Ekonomi Politikaları” Toplantısı.................................... 471

 

SE’nin, “Barış, Demokrasi veİnsan Hakları” Toplantısı..............472

 

7.3.- AGİT/ AGİT-PA Çalışmaları...........................................474

 

7.4.- AB ile İlişkiler.......................................................................479

 

Çelik ve Gümrük Birliği’nden “Avrupa Birliği’ne”.....................479

 

Türkiye’ye, AB’ye Üyelik İçin Müzakere Tarihi Veriliyor..........484

 

“Müktesebata Uyum” Müzakereleri Süreci................................. 489

 

Hükümet, “Müzakere Sürecini” Muhalefetten Kaçırıyor........... 491

 

AB Müzakere Sürecini Taşıyamayan Başmüzakereci................. 495

 

“AB’ye Tam Üyelik” Yoksa, Gümrük Birliği Sürdürülemez.......497

 

Ap-Pes Grubu’nun Brüksel Toplantısı: “Lisbon Stratejisi”....... 499

 

AB’nin, “Avrupa 2020” Hedefleri ................................................ 500

 

 

 

VIII.- ÇIKIŞ: LAİK CUMHURİYET VE

 

SOSYAL DEMOKRASİ............................................................505

 

8.1.-“Her Alanda Adalet”, Demokrasinin Temelidir..........507

 

Hukuksuz Adalet, Adaletsiz Demokrasi Olamaz.......................   507

 

Cemaatlerin Devleti Kuşatması Kırılmalı; Laik Akılcılıkla

 

Kucaklaşılmalıdır........................................................................... 510

 

8.2.- Çare Biziz, Dış Odaklar Değil.........................................513

 

8.3.- Çıkışın Önkoşulu; CHP’nin, Özüne Dönmesidir.......516

 

Dileğim ve Beklentim Odur ki:..................................................... 518

 

 

 

IX.- EKLER .................(EK 1- EK.58)................................519 -577[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>