YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    BEREKETLİ TOPRAKLAR

İçkinin Sahtesini İnsanın Sahtekârı Üretiyor ve Öldürüyor
Yazar: İBRAHİM ORTAŞ | Tarih: 30/10/2015 | Saat: 12:35

İçkinin Sahtesini İnsanın Sahtekârı Üretiyor ve Öldürüyor

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Cukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr

Son günlerde artan kaçak içki ve buna bağlı insanlarım ölümü bunca sorunun arasında ayrı bir sayfa açıyor. Türkiye bu ara birçok iç ve dış sorun ile meşgul. Toplum seçime giderken çok tedirgin. Yalnızca kaçak içki değil birçok kaçak ve katkı maddeli ve düşük kaliteli gıdalar piyasalarda bulunmaktadır.

2005 yıllında benzer şekilde bir sahte içkiden çoğu turist çok sayıda insan yaşamını kaydetmişti. O dönemde “Rakı Değil, İnsanın Sahtesi Öldürüyor” diye yazmıştım. TEKİL’in özelleştirmesi ve içki üzerindeki ağır vergilerin artması ile doğal olarak merdiven altını kaçak içki üretim teşvik edilmiş oldu. Bugün basına yansıyan bir görüntüde içki bağımlısı bir kişi bile bile çok ucuz içkiyi içtiğini ve “ne olursunuz içkiyi ucuzlatın” diyordu. Hepimizin görevi toplumu içki kültürüne teşvik etmek değil, tam tersine insanın sağlıklı beslenmesini savunmaktır. Ancak yerinde zamanında sosyalleşmek için içki içilecekse de bunun devletin denetimde üretilen sağlıklı içkiyi içmesi olanağı sunulmalıdır. İçki yasağı ve fiyatların artması ile kaçak üretim maalesef istenmeyen ölümlere neden olmaktadır. Basına sık sık yansıyan bilgilerde mahalle baskısının yaygın olduğu bazı ülkelerde ve hatta ülkemizin bazı illerinde daha fazla içki tüketildiği ve merdiven altı üretim yağın olduğu belirtilir. Yasağın yaygın Yasakla değil, tam tersine bilinç ile eğitim ile içkinin sağlık için zararlı olduğu işlenmelidir.

Sahtekârlık Yalnızca İçkide Değil Diğer Gıdalarda Yaşanıyor

Son yıllarda hemen her gün basına yansıyan görüntülerde sahte gıdalar, merdiven altı üretimler, kaçak gıdalar hemen her gün basına yansımaktadır. Artık toplumun gıda tüketimine güven kalmadı. Kaçak kesilen et, at-eşek eti, sahte bal, peynir, Sucuk-salam, ekmek vs. birçok gıdaya yapılan katkı malzemesinin sağlık üzerinde ciddi etkileri olduğu ve hatta bilim otoriteleri tarafında bu tür gıdaların öldürücü olduğu belirtiliyor.

Sahte Gıda Ve İçkiyi Üreten Sahtekâr İnsan.

Bütün bu sahte gıdalar insanlar tarafından üretilmektedir. Uzaydan birleri gelip bu gıdaları üretmemektedir. Başka ülkelerde de benzeri sorunlar yaşanıyor ancak o ülkelerde denetim ciddi yapıldığı için çok fazla sahtekârlığı müsaade etmemektedir. Ülkemizde genelde denetim yetersiz ve işlerimiz çoğunlukla ahbap çavuş ilişkisi ile yürütüldüğü için maalesef sağlıklı gıda bulma sorunu yaşanıyor. Yediğimiz ekmek bile kepekten arınmış, ruşeyini alınmış ve yalnızca nişasta içerikli kalitesiz olarak üretilmektedir. Sayın Doğan Cüceloğlunun belirtiği gibi MIŞ gibi yaşadığımız için hiçbir konuda güven oluşmamaktadır.

Son kaçak içki olayında bildiğimiz üzere maalesef insanoğlu çıkarı için her türlü yola başvurmasıdır. Çıkar ilişkileri artık insani ilişkiyi, vicdani ve ahlaki normları yerle bir edebilir duruma getirmiştir. Ülkemiz artık birçok alanda değerlerini kaybeder duruma mı geldi?

Unutmayalım insanın karnı bir ekmek ve 50 g peynir veya bir litre süt ile doyar. İnsanın insani değerleri unutmadan, bukadar aç gözlülük ve sahtekarlıklağa yönelmemsi gerekir.

İlgi duyanlar için daha önce yazdığım yazı

.

Rakı mı sahte, insanoğlu mu sahtekâr?

Ana vatanı Irak olan ve Arapçası “arak” ve dilimizde rakı olan ve üzüm suyunun fermante edilmesi ve ardından da imbikleşmesi sonucu oluşturulan alkolü içki en az 3000 yıldır Ortadoğu ve Kafkaslarda üretilmektedir. “Sahte rakının” çok sayıda akşamcı vatandaşın ölümüne neden olması ile birlikte sahte olan ve sahtekârlık ile ilgili alt beynimizdeki bir çok kavram birden bire su yüzüne çıkmaya başladı. Sahte rakı, sahte ilaç, sahte para, altının sahtesi, sahte antika eşya, sahte fatura, sahte paravan şirket, kimi zaman sahte, kimi zaman sahtekâr doktor, sahtekâr hoca, sahtekâr bankacı… Sahte ve sahtekâr mercedes'li dilenciler, sendikacılar, yöneticiler… Tabii bir de sahte pehlivanlar var. Rivayete göre Bush yönetimi de sahte belgelerle Irakta gizli nükleer silah var diye Irak’ı işgal etmesi sonucu bugün milyonlarca insan acı çekmektedirler.

Murat Belge 6 Mart 2005 tarihli Radikal gazetesindeki “Rakıdan girip lafa..” adlı köşe yazısında taklit veya “sahtesini yapma” işinin nesnel dünyanın ürünlerini üretmekle kalmadığını belirtiyor. Ve manevi alanlarda da sahtelerin üretildiğini belirtiyor. Diyor ki Sayın Belge, “profesör’ün, yazarın, düşünürün de sahtesini yaratmış bulunmaktayız”. Tabii sık sık duyduğumuz gibi sahte solcu, sahte dinci, sahte demokrat, sahte dost… devam edip gidiyor.

Sahte Aslının Zıddı Değil, Maskelenmiş Olandır

Sahte kelimesi aslına uygun olmayanı veya aslının tersi, yani esasın zıttı gibi algılansa da aslında “aslı başka olan” anlamına geliyor. Yani “sahte” aslına göre belirlenmeyip “aslı adından başka olan” anlamına geliyor.

İçtikten sonra yüzündeki maskeyi atıp gerçeği konuşanlar, aşkını ilan edebilenler, söylenmemiş olanı söyleyebilenler, bir tür psikanalitik deşifre de çok önemlidir. Tabii kendine ve çevresine zarar vermemek kaydı ile. Ancak yine de “rakı içen öldü de su içen ölmedi mi” söylemine istinaden adabına göre içmek tamam, ancak sarhoş olmak için değil. Hele, trafiği kilitlemek, sağa sola sataşmak, başkasını rahatsız etmek bilinçli yurttaşlara yakışmaz. Özellikle eğitimli kişilere hiç yakışmaz.

Mutluluk ve Menfaat İlişkileri

İnsanlar mutluluğu doğada ve estetikte değil bireysel menfaat ilişkilerinde aramaya başladı. Çıkış kapısı bulamayan, yaşam bilinci konusunda yeterli derinliğe sahip olmayan yurttaşlar, kolay yoldan para kazanmayı ve köşeyi dönmeyi neredeyse ilke haline getirmişlerdir. Bunda uygulanan siyasi modellerin de büyük payı bulunmaktadır. Geçen yüzyılda loto-toto, milli piyango, altılı ganyan bir bütün olarak insanların yaşamlarını şansa bağlamasına, büyük paralar kazanmaya itmiştir. Ancak kazanca yorularak değil, kolay yoldan ulaşarak. Bu süreç beraberinde kalpazanlığı da doğurmuştur. 1980 sonrası “para kazan da nasıl kazanırsan kazan” anlayışı gençlikte bireysel ve bencil bir anlayış doğurdu. “Para eşittir mutluluk” neredeyse bir yasa haline getirildi. Bugün toplumun her kesiminde artan rüşvet, yolsuzluk, kapkaç, hortumculuk hepsi belirli bir aşamadan sonra oluşmuştur. Birlikte eşit koşullarda yaşamak yerine birbirimize çelme takmak, birbirimizi kandırmak, arkadaşımızdan, dostumuzdan daha önde olma duygusu yaratılmış oldu. Kamu anlayışı yerine, özel teşebbüs anlayışı benimsenmiştir.

Tekel Bağımsızlığımızın Sembolüdür

Son yıllarda başlayan özelleştirme furyası ile devlete önemli derecede gelir getiren işletmeler özelleştirilmişlerdir. Tekel, ülkemizin kurtuluş savaşı ve milli mücadelesi sırasında doğmuş ve bugüne kadar ülkenin en karlı kuruluşu idi. Osmanlı döneminin tarım konusundaki çıkmazlarından olan tütündeki Reji İdaresi’ne, 4 Mart 1925’de kurduğu TEKEL idaresi ile son verilir. Tekel ülkemizin milli tarım politikasının oluşmasında ilktir.  Tekel’in kuruluşu ile devlet ve halk hem bir boyunduruktan hem de bir ayıptan kurtarılmış oldu.

 Tekelin son günlerde özelleştirilmesi ile birlikte piyasada adı sanı duyulmamış çok sayıda rakı markası dolaşmaya başladı. Bunlardan hangisi gerçek hangisi sahte anlaşılamadı. Ayrıca dünyadaki eşdeğerleri ile karşılaştırıldığında ülkemizdeki vergilerin yüksekliğini bahane eden ve vergi vermek istemeyen, kolay yoldan geçinmek isteyen kalpazanlar sahte üretime geçerek karlarına kar katmayı hedeflemişlerdir.

Rakı İçerek Ölenlerin Hesabını Kim Verecek?

Sahte rakı içilmesi sonucu onlarca hayatını kaybeden insanın ölüm sorumluluğu kimin? Rakıyı üreten kalpazanlar mı? Yoksa ülkeyi bu duruma getiren siyasi irade mi? Son 25 yıldır KİT’lerin pek çoğu zarar etmediği halde özelleştirme modası adına kelepir fiyatına elden çıkarılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’nin en karlı kuruluşu olan Tekel neden özelleştiriliyor? Neden tütün ve şeker pancarı ekim alanları dış baskılar sonucu daraltılıyor ve devlet desteği kaldırılıyor? Özel ve özerk kuruluşlar olacak, özel teşebbüs iş de yapacak ancak etik değerleri de korumak zorundayız. Bunun için de hukuk devleti normları içinde bazı kuralların kesintisiz işletilmesi gerekir. Uzun zamandır özelleşme anlayışının topluma hizmet etmeyeceği, vatandaşı daha da perişan edeceği söylenmektedir. Maalesef Tekel özelleştirmesinin birinci gününde bunlar yaşanıyorsa yarın Allah bilir neler yaşanır. Korkarım yarın sağlık ve diğer alanlarda daha ne tür istenmeyen olaylar yaşanacaktır.

Bu anlamda, rakının sahtesi değil önemli olan rakının sahtesini yapan insanın bu bilince ulaşarak sahtesi yerine gerçeğe yönelmesidir. Yoksa bugün rakının sahtesini raflardan toplarsınız olur biter ancak yarın bir başka sahte üretim daha çıkar karşımıza. İnsanın insan olarak doğadan, canlıdan ve insandan yana içtenlikli davranması asıl önemli konudur. İnsanın karşısındakini de insan gibi görmesi ve değer vermesidir. İnsanı insan yapan değerleri doğru işletmesidir.

Sahtekârlığın değil, gerçek dostluğun; sahtekârlığın değil dürüstlüğün hakim olması dileğiyle. Bu bilince erişmek dileği ile. Küresel ticaretin onda dokuzunun yalandan oluşmaması dileğiyle.[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>