YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    ADANALI BUNLARA LAYIK DEĞİL!
Yazar: MUSTAFA ALTIOKKA | Tarih: 02/01/2012 | Saat: 22:19

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU BASIN AÇIKLAMASI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) /Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak  yaşadığımız kent Adana’yı dikkatle takip etmekteyiz. 19-20 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Adana Kent Sorunları Sempozyumu – II”  sonuç bildirgesinde de açıkça ortaya koyduğumuz  “Adana Gerçeği” aradan geçen altı aylık zamana   rağmen ne yazık ki değişmemiş;  sorunlar azalmamış  aksine daha da katmerleşerek artmıştır. 

Oysa  yanılmak isterdik…

Kenti  yönetenler çeşitli platformlarda  aşağıda belirttiğimiz sorunlar karşısında bizler gibi düşündüklerini çeşitli şekilde belirtmelerine rağmen  iş  çözüm noktasına geldiğinde her ne hikmetse hiçbir somut adım atmamakta veya tersine uygulamalar yapmaktadırlar. Oysa Biz “Söyleyeni Değil Yapanı Arıyoruz”!

Bugün ortalama bir Adanalı  yurttaşın gözü ile kentimizi değerlendirerek sorun  ve çözümlerimizi  bir kez daha siz basın  aracılığı ile Adanalılarla paylaşıyoruz.

Adana’lı için tam  bir işkenceye dönüşen ulaşım sorunu kronikleşmiş vaziyettedir. Kent içi ulaşım konusunda mevcut yaklaşım ve uygulamalar Adana  Ulaşım Master Planı olmayışından dolayı  daha çok günü kurtarmak, lokal çözümler üretmekle sınırlıdır. Bilinmektedir ki, kent içi ulaşımı içinden çıkılmaz bir hale getiren lokalize edilen uygulamalardır. Özellikle kavşak noktalarında tercih edilen altüst geçitler, trafiği rahatlatmamakta, aksine yeni kilitlenme noktaları oluşturmaktadır. Müze-Dörtyol-Havaalanı Kavşakları Altgeçit Köprüleri ve Atilla Altıkat köprüsünün yıkılması   örneğinde de  görüldüğü üzere bu tip  “çözümler” iddia edildiği gibi ‘kent içi ulaşım ve trafik akımı problemlerini çözmemekte, araç yoğunluğunu bir sonraki kavşağa taşımaktadır. Kentin kalbi sayılan belediye kavşağında görsel kirliliğe yol açan ve Adana’ya çekilmez kılan  bu uygulamanın rehabilite edilerek en kısa sürede çözülmesi sağlanmalıdır.

Ortak Akıl Ortak Dokunuş” adı altında uygulanagelen  kavşak genişletme çalışmalarında yaya  değil  araç önceliği dikkate alınmaktadır, bundan  vazgeçilmelidir.

Bütün uyarılarımıza rağmen kent içi ulaşım hizmetinin insan odaklı, olması yerine sadece motorlu taşıtlara hizmet eder biçimde düzenlenmesinin bir sonucu olan, kaldırım işgallerinin kesinlikle önlenmesi sağlanmalıdır.

Çakmak Caddesi ve Reşatbey  araç trafiğine kapatılarak yaya alanı  olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Ulaşım yatırımları toplu taşımacılığa yönlendirilerek, kentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanmasını özendirici çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamada toplu taşıma araçlarının  hızlı, güvenli, ucuz ve konforlu olması sağlanmalıdır. Unutulmasın ki özel araçla 15 dakikada ulaşılan mesafeye toplu taşıma aracı 1,5 saatte ulaşıyorsa “imkanı olanlar” özel aracı tercih edecektir.

Duraklararası mesafe çok kısadır. Bu durum indirme- bindirme sebebi ile bir dizi sorun oluşturmaktadır. Sorunun çözümü için kimi ara duraklar kaldırılmalıdır.

Minibus ve midubusların (Can’lar) alternatifleri oluşturularak daha  büyük (otobüs vb) toplu taşıma araçları oluşturulmalı  ve bu araçların (minibus ve midubus)  kent merkezi ve belli başlı büyük bulvarlara  girmesi yasaklanmalıdır.

Büyüksaat ve Tepebeğ civarı araç trafiğine kapatılmalıdır.

Tüm özel ve toplu taşıma araçlarının Özler Cad - Küçüksaat aksından geçirilme inadından vazgeçilmelidir.

Yakın bir zamana kadar otoların park edilmesine yasaklı cadde ve sokaklarda hiçbir fiziki iyileştirme yapılmadan paralı otopark olarak kullanıma zorlanması bunun yanında Belediyelerin müteahhitlerden otopark bedeli olarak tahsil ettiği haraciye karşılığında hiçbir ciddi otopark hizmetinin verilmemesinin hesabı ilgililerden sorulmalıdır.

İnönü Caddesi ve Dörtyol civarı başta olmak üzere kent merkezi seyyar satıcılardan arındırılmalı, kent merkezindeki ilkel görüntünün kaldırılması sağlanmalı,  çevre ve kaldırım  düzenlemesi yapılmalıdır.

Pek çok sokakta kaldırım ya bulunmamakta ya da bahçe duvarı ve vitrin genişletme yönetimiyle kesilmektedir. İlk adımda bu önlenmeli, sokaklar genişletilmeli ve kaldırım kazandırılmalıdır.

Yerleşime açılan yeni bölgelerde sokak, cadde, bulvar, refüj ve kaldırımlar geniş tutulmalı, imar planı buna göre hazırlanmalıdır.

Son aylarda iletişim, doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmaları için son derece plansız koordinasyonsuz bir biçimde hoyratça kazılan cadde ve sokakların kullanılmaya uygun olmayan şekilde bırakılması önlenmelidir.

Çatalan içme suyu havzasının korunması için havza üzerinde bulunan Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’ye atıksu arıtma tesisleri yapılmalıdır.

Sofulu Çöp Depolama  alanının, hakim rüzgarların etkisi ile neden olduğu koku problemi ve yer altı suyuna sızıntı sularının bulaşma riskinden dolayı, alternatif yer bulunarak taşınması gerçekleştirilmelidir.

Kentimizde ve bölgemizde boş bulunan her noktaya atılan (tarlalara, akarsulara, ormanlık alanlara v.b.) çevre ve insan sağlığı açısından çok büyük risk teşkil eden tehlikeli atıklar için; Bölgesel Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi kurulmalıdır.

Yaz aylarında üzerimize kabus gibi çöken anız yangınları hava kirliliği yaratmaktadır. Bu konuda bilinçlendirici eğitimler yapılmalı, sap biçme makinelerinin kullanımı sağlanmalıdır.

Adana’da uzun yıllardır dile getirdiğimiz içme suyu, iletişim, kanalizasyon elektrik dağıtım ağlarının çağdaş normlara uygun olarak, düzenlenip sayısal ortamda güncelleştirilerek kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

Yağmur suyu ve atık kanallarının ayrı ayrı düzenlenmesi bu düzenlemenin yapılanmadığı bölgelerde yapılaşmaya izin verilmemesi sağlanmalıdır.

Adanalının günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren Otogar, Adliye, Sosyal Güvenlik Hizmet Binaları, Vergi, Tarım - Veterinerlik,  Trafik Şube Müdürlüğü, Elektrik Hizmet binaları gibi kamu hizmet bina ve alanlarının içinde bulunduğu ilkel koşullardan kurtarılması sağlanmalıdır.

Adana’nın  kültür ve kongre salonu bulunmamaktadır. İki adet temeli atılmış salonun bitirilmesi  için hiçbir çaba görülmemektedir. En son yapılan Altın Koza Film Festivalinde de görüldüğü üzere Adana bu konuda sınıfta kalmıştır. 

MANİA nedeni ile kimi yapılar mühürlenmiş ve bu da bir dizi soruna yol açmıştır. Sorunun  çözümü için “ipe un serilmekte” ve somut hiçbir adım atılmamaktadır. Bu hususta ilgili Bakanlığın yaptığı somut çalışma - Adana Havalimanının  geleceği de dahil olmak  üzere- Adanalı  kamuoyuna net olarak açıklanmalıdır.

Yoğunlukları düşürülen alanlara eski yoğunlukları verilmelidir. Zira sözkonusu alanlarda hesaplanan nüfusa göre yeşil alanlar, yollar, okul ve hastaneler dağıtılmıştır. Akabinde sanki bu alanlarda yaşayan nüfus azalacakmış gibi davranılmış  ve yoğunluklar düşürülmüştür.  Bu durum Adana için çok büyük bir risk oluşturmakta mütemadiyen iptal  davaları açılmaktadır.   Davalar uzamakta ve  Adana'da yapılaşacak arsa kalmamaktadır.  Arsa kalmayınca gayrimenkul fiyatları spekülatif şekilde  artmaktadır. Ayrıca kentimizin esas gelişme yönü olan Kuzey- Çukurova hattına doğru  olan   genişleyememe  İlimizin  en önemli tarımsal  toprak varlığı olan  güney ve batı bölgelerini tehdit etmekte kent bu  noktalara doğru genişlemektedir.

Yeni İmar Yönetmeliğinin  hazırlanmasına yönelik  özverili çalışmalarımız ile katkı konulmasına karşın,  çalışmalar esnasında kamu yararı içermeyen, Kente  zarar vereceğine inandığımız ve yoğunluk artışına neden olacak ve zaten yeterince betonlaşmış kentimizde bundan sonrası için daha fazla betonlaşmasına engel olmak için yaptığımız itiraz ve ilgili maddelere yaptığımız itirazlar değerlendirmeye alınmamış ve Büyükşehir Belediye meclisinde aynen onaylanmıştır. Daha önceki gerek ilgili belediye yöneticileri ile şifai görüşmelerimizde ve gerekse yaptığımız açıklamalarda İmar yönetmeliğinde kent yararına, savunduğumuz değerlere aykırı maddeler koyulduğu takdirde yargıya gideceğimizi belirtmiştik.Bu karar doğrultusunda onaylanan ucube Yönetmeliğin bazı madelerine dava açtığımızın kamuoyunca bilinmesi gerekmektedir.  Bu  çerçevede bu kente zarar  verenlerin kim/kimler olduğunun takdirini   Adanalı  verecektir.

 Kentimizde  yoğunluk, imar planı değişiklikleri ve 75. Yıl Ormanı'nda yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaş, belediyeler ve meslek odaları nezdinde 463 adet 1/25.000’lik  plana itiraz edilmiştir. Adana'da 1/25.000’lik planlar hayati önem taşımaktadır.  Bu planlar vatandaşların itirazları değerlendirilerek hızla hayata geçirilmeli ve sonuçlanmalıdır. 1 / 25.000 lik ve buna bağlı olarak 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlar ivedilikle  yapılmalı  bu kapsamada TMMOB  olarak  Büyükşehir Belediyesine sunduğumuz önerilerin  dikkate alınmasını beklemekteyiz.

Seyhan Baraj Gölünün Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olması nedeniyle yaşanan sorunlar için, bir resmi kurumun birkaç personelinden 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanması istenen Yönetim Planı, çözüm olarak bulunmuştur. Yönetim Planının biyolog, çevre, ziraat, zoolog, inşaat, mimarlık vs. gibi alanlardan bilim insanları, uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinden bilimsel görüş ve katkı alınarak, yine uzman bir ekip tarafından en az 2 yıllık bir çalışmayla hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanacak ve bir rapor niteliği taşıyacak Yönetim Planının sorunları çözmeyeceği açıktır. Tüm ilgili kurumlar, Üniversite ve sivil toplum kuruluşları acil olarak bir araya gelerek statü değişikliği veya başka çözüm yolları tartışılmalı ve Ankara'ya öneri götürülerek sorun çözülmelidir. Sorunun çözümü için seçim meydanlarında verilen sözler yerine getirilmelidir.                                              

Bir derginin yaptığı  ’81 İlin Yaşam Kalitesi’ araştırmasının sonuçlarına göre  Adana yaşam kalitesinde 81 il arasında 55. Olmuştur.   Derginin araştırması “malumun ilanı” anlamı taşımaktadır.

Adana 55. sıraya göz göre göre düşmüştür. Son on yılda elliye yakın fabrika kapanmış, Adana işsizlikte, iş kazalarında, çarpık kentleşmede ilk iki arasında yer almış, üniversiteye girme oranlarında hep alt sıralardaki yeri değişmemiş, kamu yatırımlarından nasibini alamamış, özel sektör teşviklerle desteklenmemiş, Çukurova’da tarım neredeyse tasfiye edilmiş, en son yapılan  açkılamalara göre kadın  cinayetlerinde ve gelir adaletsizliğinde de   İstanbul’dan  sonra 2.  sıraya  yerleşmiştir. Maliye Bakanlığı’nın açıklamaları baz alınarak, Adana’nın gelir gider tablosundaki yerinin iç karartıcı olduğu gerçeği dile getirilmiş, Adana’nın merkezi bütçeden hak ettiği payı almadığı, kent sınırları içerisinde ekonomik hareketliliğin tatmin edici düzeyde olmadığı, kredi karı geri ödemesinde en sıkıntılı il olduğu, kişi başına düşen harcamada hayli gerilerde kaldığı belirtilmektedir.

Tüm  bu olumsuzluklar içinde yaşam kalitesinde  55. sıraya kadar gerilememiz gayet doğal değil midir?

Yukarıda da belirttiğimiz tespitlerde kentimizin yaşam kalitesini arttıracak çözümler mevcuttur. Pek çok önerimizin kısa vadeli olarak bugünden  yarına yapılabileceğini biliyoruz. Yeter ki irade gösterilsin. Bu kenti yönetenler unutmasınlar ki   TMMOB  “kral çıplak” demekten vazgeçmeyecektir.

Mustafa ALTIOKKA
TMMOB Adana İKK SekreteriYazar Notu: Bu yazı başka bir yerde yayınlanmaktadır.(TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU BASIN AÇIKLAMASI)

[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>