YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    AMERİKA'DAKİ TÜRK-AMERİKAN ile SRİ-LANKAN TOPLULUKLARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA...
Yazar: BİRCAN ÜNVER | Tarih: 26/07/2011 | Saat: 23:36

Başka bir deyişle, Türk Kültür'ünü New York’ta her boyutta işlemek, yerleştirmek, yaygınlaştırmak ve diğer eyaletlerdeki Türk topluluklarına örnek teşkil etmek için, özellikle hızla yaklaşmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 88.nci Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde neler yapabiliriz?

Geçtiğimiz Şubat ayında (2011), Queens’de, Forest Hills Lisesi'nde, Sri Lanka'nın Bağımsızlığının 63.ncü yıldönümünü kutlamasına katılmış olduğumdan beri bu yazının içindeki anafikri gündeme getirmeyi düşünüyordum. 

Çünki, 20 milyonu aşkın nüfusu ve Türkiye’den çok daha genç bir ülke olan Sri Lanka; toplumsal etnik yapısıyla da dört farklı yapıyı bünyesinde barındırmasından dolayı örnek alınmalıdır.

Sri Lanka ile Türkiye arasında, özellikle de 1960’larda Amerika’ya göçlerin başladığı yıllar arasında bir benzerlik vardır. Aynı zamanda, Sri Lanka'nın otuz yıla yakın Tamiller ile içine itilmiş olduğu iç savaş ve Türkiye'nin de son otuz yılda Kürtler ile karşı karşıya bırakılmış olduğu durumlarda da tuhaf bir paralellik vardır. Buna karşı, Türkiye’nin toplam nüfusu neredeyse Sri Lanka’yı dörde katlayacak niteliktedir. 

Ancak, Amerika’ya ilk ayak bastığımdan itibaren yirmi yılı aşkın bir süreçte, hiçbir Cumhuriyet Bayramı kutlamasının Federasyon'a “fundraising" (derneğe gelir getirmesi) amaçlı balo yada son bir kaç yıldır New York Başkonsolosluk düzeyinde organize edilmekte olan resepsiyonlardan öteye gidememiştir. 

Bizim New York'taki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını, Sri Lanka ile karşılaştırmamın bir başka nedeni ise Sri Lanka, 63.ncü yıldönümünü iki ayrı ve geniş bir yelpazeden sunumlu-katılımlı etkinlikle kutladı. İlki, Asia Society’de (4 Şubat), Birleşmiş Milletler kadrosu ve Daimi Temsilcilikler ile yerel politik ve farklı düzeyde katılımlar ile resmi sunumlara paralel başarılı danslar ve performanslar ile gerçekleştirmiş olmasındandır. 

Biz de ise halen bu anlayışta, hem tüm Türk-Amerikan toplumunu birleştirecek-kucaklayacak hem de diplomatik-politik düzeyde ve her ikisinde de resmi sunumlara paralel, her etnik grubu temsil eden kültürel performanslar, danslar, müzikler, skeç-oyunlarda, öğrenciler ve profesyonel sanatçıların da katılımına paralel, geniş bir koronun da yer alması benzeri bir kutlama halen bugüne değin yapılmamıştır. 

Özellikle, Forest Hills Lisesi’nde 5 Şubat 2011 tarihinde, Cumartesi öğleden sonraki programa, karlı-yağmurlu ve soğuk bir gün olmasına rağmen 800'ü aşkın Sri Lankalı katılmıştı. Bu çerçevede ve özellikle ülke bazındaki nüfus ve Amerika'ya yerleşmiş olan iki toplumun toplam nüfusu açısından bir kıyaslama yapılacak olursak, bulunduğumuz nokta çok yetersiz, düşündürücü ve üzücüdür. 

Buna, ekonomik gelişmişlik çerçevesinde, Türkiye'nin Sri Lanka ile karşılaştırılmasında, sadece son beş yıl değil, son yirmi yılı kıyasladığımızda da, Türkiye'nin hep daha gelişmiş kategoride olduğu bir gerçektir. Ayrıca, Sri Lanka'nın Tsunami felaketinden en fazla etkilenmiş ülkeler arasında olduğunu da bu vesileyle anımsatalım.


Dönelim Şubat ayındaki Forest Hills Lisesi'ndeki kutlamaya... O kutlama töreninden beri, taa 2003'te yılında yazmış olduğum ve New York'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamasına farklı bir yaklaşımını da içeren, bir dizi proje fikrini güncelleştirip yayınlamayı düşünüyordum.. 

Çünki, Sri Lanka’lıların 63.ncü yıldönümü kutlamaları, yıllar yılı büyük eksikliğini duymuş olduğum New York’taki Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarındaki yetersizliği – eksikliği, kanımca çok yalın olarak gözler önüne serdi. Zira bugüne değin 800 ila 1000 kişiyi bir araya getirerek ve toplumun her kesimini kucaklayan bir Cumhuriyet Bayramı’nı, New York’ta kutlamış olduğumuzu hatırlamıyorum. 

Ve eğer bu 1990 yılından itibaren gerçekleşmiş ve bilmiyor isem de, o zaman peşinen affınıza sığınırım.
* * * * *

Sri Lankalıların kutlamasının en önemli ve etkileyen boyutunu ise merakım sonucu, sorarak öğrendim. O da şu: New York, New Jersey ve Connecticut'taki yaşayan Sri Lankalılar, bir araya gelerek elbirliği ve işbirliğiyle ve tüm katılanlara da ücretsiz giriş – bayram-kutlama şeklinde organize etmişler. Program sonucu verilen yemekli resepsiyon da buna dahil.

Son günlerde Hindistan'ın önümüzdeki Ağustos ayında ve Amerika'nın farklı eyaletlerinde, Sri Lanka'nın yaptığı kutlamaları çağrıştıran bir davetiyeyi de almam sonucu, artık bu yazıyı yazmam kişisel bir sorumluluk ve elzem oldu. 

Aynı zamanda, bu yazı özellikle yaklaşmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 88.nci yıldönümü nedeniyle, bu kez kapsamlı bir kutlamanın yapılabilmesine yönelik işbirlikleri ve ön hazırlıklara bir an önce başlanabilmesine yönelik açık bir tekliftir de...


Daha genel bir değerlendirme ve çerçeveden baktığımızda da; Cumhuriyet'in kurulduğu dönemi, tarihsel konjonktürü ve çok kısa sürede atılmış ve başarılmış olan dev adımları içeren, özellikle 1923-1938 Atatürk Türkiyesi dönemi, Türk kökenli yada yakın komşu ülke yetkilileri dışında, Amerika'da neredeyse hiç bilinmemektedir. Bilenler ise varoluşlarını çoğunlukla aleyhimize çalışmaya adamış, Ermeni kökenli kuruluşlardır.

Genel olarak, New York’ta genel kamunun katılımına açık, Atatürk Türkiyesi dönemini tarihsel perspektivden ve objektif olarak irdeleyen, yıllık bazda, bir panel yada sempozyum da halen yapılmamıştır. Bu noktada, tek örnek ve teselli, Birleşmiş Milletler'de, Daimi Temsilciliğimiz tarafından 7 Aralık 2010 tarihinde, ikincisi yapılmış olan Atatürk Sempozyumu'dur. 

Bu amaçta, resmi düzeyde ve genel kapsamda, çeşitli öğrenim kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleriyle ve
genel kamunun da katılımına açık üzere, Türk-Amerikan ve Amerikan-Türk dernekleri nezdinde bir dizi programın ivedilikle gündeme alınması da zaruridir. 

Ve hiç bir zaman çok geç kalınmış değildir. 

Bundan sonrası için de, önemli olan daha fazla eksikliği ve boşluğu büyütüp-derinleştirmemektir. 

Ve ümit ediyorum ki, önümüzdeki Ekim ayında, Cumhuriyet’in 88.nci yıldönümünü, bu kez Amerika'da aynen Sri Lanka gibi, tüm farklı etnik grupları bir araya getiren-birleştiren özgün yapısından biz de örnek alabiliriz. 

Tabii, birinci-ikinci-üçüncü kuşak Türklerin de hiç bir siyasi-ekonomik-etnik-sosyal ve kültürel ayrımcılığa girmeden elbirliği-iş ve güçbirliği yapabilmemize bağlı olarak, ancak o zaman ileriki yıllara doğru, Amerika kapsamında bugünden itibaren sağlıklı temelleri hep birlikte atabiliriz!

* * * * *

Yukarıdaki düşüncelerin etkisiyle ve bundan sonrasında bugüne kadar var olan “sınırlılığın”da aşılarak ve çeşitlendirilerek devam etmesi için yeni yaklaşımlara-programlara ivedilikle ihtiyaç vardır. O nedenle, balo yada resepsiyonla sınırlı olmayan ve her kesimi birleştirici-katılımı teşvik edici yeni yada paralel bir kutlama formatı-anlayışı öneriyorum. 

Özellikle de ilk kez 5 Haziran 2003’te, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’na iletmiş olduğum bir düzineden fazla proje önerisinden; bu yazıda sadece yaklaşmakta olan Türkiye Cumhuriyet’nin 88.nci yıldönümünü kutlamaları için değerlendirilebileceğini ümit ediyorum. Bu nedenle, ilk kez Cumhuriyet’in 80.nci yıldönümü için yazılmış ana fikir bu kez, Ekim 2011 için adapte edilmiştir. 


Ve aradan geçen 8 yıl sonra ve önerilmiş olan anafikrin güncelleştirilmiş versiyonunu aşağıda ilginize sunuyorum:

1: New York’ta Cumhuriyet Bayramı yıldönümü kutlalamarının, resmi resepsiyondan bağımsız, ayrıca geniş kitlelerin katılımını teşvik amaçlı bir lise veya üniversitenin oditoryumunda veya bu amaçla kiralanacak bir salonda yapılması .

2: New York, New Jersey, Connecticut ve W.D.C’deki Türk-Amerikan ve Türkik derneklerle işbirliği çerçevesinde bir etkinlik olarak ve üyelerinin de aktif katılımı – desteği sağlanması.. 

3: Mümkün olan en geniş Türk ve Türkik ve aynı zamanda kesiminin çocuklarıyla, programa kısa özel sunumlarla katılımlarını sağlamak,

4: Bu nitelikteki bir projenin Manhattan veya Brooklyn veya Queens’te bir öğrenim kurumuyla işbirliğiyle gerçekleştirilmesinin sağlanması. 

5: Salonun 750 ile 1000 kişilik oturma kapasitesine, iyi bir sahneye, ses ve ışık düzenine sahip olması.

6: Dil: Türkçe ve İngilizce (Resmi Türkçe sunumların İngilizce’ye çevrilmiş basılı metninin de, Türkçe bilmeyenler için hazır halde bulundurulması.)

7: Hedef kitle: 5’den 100’ye her yaş ve kuşaktan Türk-Amerikan, Türkik ve diğer tüm ilgili topluluklar.. 


8: PROGRAM üç ana bölüm olarak öngörülmektedir:
8a: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda ve on hazırlıklarından – Sevr’den Lozan’a olan dönem kadar aynı zamanda dünya konjonktrunun ve yıkılmış olan 600 yıllık imparatorluğun küllerinden yepyeni, modern, demokratik-çağdaş ve yepyeni bir ülkenin nasıl kurulmuş olduğuna ilişkin farklı perspektivlerden resmi ve uluslararası perspektivinden sunumlar;

8b: Türk-Amerikan olduğu kadar Türkik ve New York şehrindeki ilk-orta ve lise öğrencilerini içine alacak kısa şiir, deneme, resim, şarkı-müzik, folklor, bale , kısa skeç/oyun sunumları.. 

Bu bölüm; doğrudan öğrenci sunumlarından bir seçkiden oluşacaktır. 

8c: Multi-media (power point, kısa film, belgesel) sunumlara paralel profesyonel sanatçıların (müzik, tiyatro, dans) yer alacağı performanslar.. 

Üçüncü bölüm ile birinci bölümde sunumlar birbirine örgülenerek; resmi-uluslararası bildiriler ve kutlama mesajları arasına multi-medya sunumlar; Cumhuriyet’in 10.ncü yıl kutlamalarından görüntüler ile profesyonel sanatçıların sunumları birbiriyle örgülenebilir.. 

Örneğin: a) Bu bölümde belgesel yonetmeni ve balerin Figen Phelps’in Türk Balesi’nin kuruluşuna yönelik belgeselinin kısa bir bölümü gösterebilinir. Kendisi de balerin ve yönetmen olarak tecrübesini paylaşabilir.

b) Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ davet edilebilir ve “Sümer Kraliçesi” gösterilebilinir. Türkiye ve Dünyanın ilk kadın sümeroloğu olarak, Cumhuriyet döneminin yetiştirmiş olduğu uluslararası düzeydeki bir bilim kadını olarak özellikle Amerika’da yaşayan Türk gençlerine ilham verici olacaktır. 

8d: Genel öngörülen performans kategorileri:
* Müzikal Performanslar
* Modern ve folklorik danstan kısa seçkilerden bir sunum
* Kısa bir oyun veya skeç 

9: Kapanış:
Devlet Balesi’nden bir performans veya Anadolu Ateşi’nden bir bölümün sahnelenmesi veya TBMM’nin 90.nci Yıldömü için bestelenmiş olan “Diriliş”in seslendirilmesi. 


SON SÖZ: Amerika’daki Türk toplumu olarak, ancak her Ermeni Tasarısı gündeme geldiğinde, feryat ve can havliyle, tasarının “geçmemesi” için bir kıpırdanma-varlık gösterimi dışında, maalesef başkaca hiç bir alanda bu denli bir çaba ve varlık gösterilmemektedir.

Oysa, Amerika’daki Türk toplumuna ve Türkiye’ye karşı Amerika’da politik düzeyde gündeme gelmiş ve gelecek olan uygulamalarla mücadele edebilmek için, en başta Türk-Amerikan toplumunu birey-aile ve toplum ve ekonomik-sosyal statülerine bağlı olmaksızın birleştirici-birbirine örgüleyici bir anlayışta kararlı olunması ve onu uygulayacak programların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Amerika’da tek tek birey olarak varlık gösterebiliriz ancak ve maalesef “Türk-Amerikan” toplumu olarak, nüfusu yirmi milyonu aşkın ve dört ana etnik topluluktan oluşan ve ve bud ort etnik grubu da sunan ve birleştiren Amerika’daki Sri Lanka kadar, varlık gösterememiş olduğumuza da bir kez daha dikkatinizi çeker ve gerçek mücadelenin, öncelikle etkin bir toplumsal varlık ve imaj oluşturmaktan geçtiğini de; bilmenize rağmen bir kez daha anımsatmakta yarar olduğu kanısındayım. 

Ve Amerika’da etkin-başarılı ve güçlü bireyler olduğu kadar Türk-Amerikan toplumunu da, hep birlikte el ve güç birliğiyle oluşturabilmek için; bunu geniş kapsamda Türkiye Cumhuriyet’in 88.nci Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde ve bu yıl başlatmaya ne dersiniz?Yazar Notu: Bu yazı başka bir yerde yayınlanmaktadır.(http://www.isikbinyili.org)

[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>